• foto garage
 • foto carwash
 • foto carwash
 • foto carwash
 • foto tankstation
 • foto Audi
 • foto VW
AUTOCENTER CARS RAYMOND - Ninoofsesteenweg 123, 1750 Lennik - TEL: +32(0)2 582 20 75 - FAX: +32(0)2 582 30 82

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze voertuigen worden verkocht overeenkomstig deze algemene verkoopsvoorwaarden. Afwijkende bepalingen kunnen slechts aanvaard worden indien zij schriftelijk werden opgenomen in de bestelbon.

 2. De ondertekening van de bestelbon is bindend voor de koper. Een voorschot van 15% wordt betaald bij de bestelling.
  Leveringsdata zijn slechts benaderend en niet bindend voor de verkoper. Zo op de voorziene leveringsdatum het voertuig niet kan worden geleverd dient dit schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen. De verkoper kan dan een nieuwe termijn vooropstellen die niet langer mag bedragen dan 1 maand.
  De koper dient het voertuig in ontvangst te nemen binnen de 8 dagen.
  Blijft de verkoper in gebreke dan kan de koper de overeenkomst ontbinden en de terugbetaling van het voorschot bekomen. Blijkt de koper in gebreke dan verliest hij 10% van de koopsom die eventueel van het betaalde voorschot mag worden ingehouden. Het saldo van het voorschot wordt ingevolge ontbinding terugbetaald.

 3. Alle verkochte voertuigen zijn contant betaalbaar bij levering behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Ieder op de vervaldag onbetaalde factuur zal automatisch en zonder aanmaning een contractuele intrest veroorzaken berekend per maand aan een intrestvoet van 10% per jaar. Tevens zal een onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het integrale factuurbedrag excl. BTW met een minimum van 100,-euro en een maximum van 1.500,- euro. Beide vergoedingen zijn verschuldigd naast de wettelijke intresten en de kosten zonder voorafgaande aanmaning.

 4. Een schadevergoeding van 10% is door de koper verschuldigd indien annulering van de bestelling na ondertekening van deze bestelbon met een minimum van 100,-euro en een maximum van 1.500,- euro.

 5. Alle geleverde voertuigen blijven eigendom van de verkoper tot algehele betaling van de factuur.

 6. De verkoper levert het gebruiksklare voertuig in de staat waarin het zich bevindt, voorafgaand aan de levering, gekeurd door de verkoper. Zo de fabriekswaarborg nog voorradig is wordt deze mede overgedragen aan de koper. Voor het overige is de verkoper niet gehouden tot vrijwaring van zichtbare en onzichtbare gebreken, indien geen andersluidende schriftelijk akkoord omtrent waarborg werd bereikt.

 7. De verkoper verbindt zich tot aflevering van de wettelijke boorddocumenten, voor de voertuigen die niet in België zullen worden ingeschreven, binnen de maand na levering.

 8. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Onze hoogste prioriteit zijn de kwaliteit en de veiligheid van onze producten.

Voor meer info:
• Voor meer informatie kunt u ons bellen op +32(0)2 582 20 75
• of een e-mailbericht sturen: info@carsraymond.be.

copyright ©2018
Autocenter Cars Raymond
Ondernemingsnummer: BE 0433 133 407
webdesign: Highgate'57